ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สหรัฐ ศิริไชย
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Saharat Sirichai


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : อสังหาริมทรัพย์สุดขอบนรก
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์คอมพิวเตอร์
ขนาด (ซม.) : 62 X 94 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Realestate To Hell
Date : -
Technique : Computer Printed
SIZE (cm) : 62 X 94 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.