ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สะอาด ส่องแสง
ที่อยู่ :
1502 หอพักเที่ยงธรรม ถ.เทศบาล 1 วัดกัลยา ธนบุรี กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Saard Songsang


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สังคมเมือง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 110 x 130 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Urban Society
Date : -
Technique : Oil
SIZE (cm) : 110 x 130 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.