ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เสงี่ยม ยารังษี
เกิด :
15 พฤศจิกายน 2513
ที่อยู่ :
194/2 หมู่ 12 ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร :
08-1950-0068, 08-9953-4668
อีเมล์ :
sa_ngiam@hotmail.com
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/sa-ngiam
การศึกษา :
ศบ.จิตรกรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นิทรรศการเดี่ยว :
2542 - "ยอดดอย" ณ ไนท์แกลเลอรี่ เชียงราย
2543 - "อ้อมกอดแห่งขุนเขา" ณ ลิฟวิ่งรูม โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ กรุงเทพฯ
2544 - "8ปี บนดอยแม่สลอง" ณ 9 อาร์ต แกลเลอรี่ เชียงราย
- "8ปี บนดอยแม่สอลง หวนคืนถิ่นสถาบัน" ณ ยินดี อาร์ต แกลเลอรี่ เชียงใหม่
2546 - "ขุนเขาฟ้างามที่เชียงราย" ณ อาเตอลิเย อาร์ต แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
2547 - "มโหรีนภากาศ ภาคเมฆา" ณ 9 อาร์ต แกลเลอรี่ เชียงราย
2549 - "เชียงราย-เชียงทอง" ณ 9 อาร์ต แกลเลอรี่ เชียงราย
2550 - "100 รูป ไทย-เนปาล" ณ สีลมแกลเลอเรีย อาร์ต สเปซ
2551 - "ภูเขากับท้องฟ้า" นัมเบอร์ 1 แกลเลอรี่, สีลมแกลเลอเรีย กรุงเทพฯ
2552 - "SANGIAM YARANGSEE 2009" ณ ปาณิศา แกลเลอรี่ เชียงใหม่
2554 - "ชาวนา, เชียงราย สู่ฝั่งเศส" ณ แอดบองแกลเลอเรีย บองมาเช่ กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2535 - ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
2536 - ร่วมแสดงงานจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 16 ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ กรุงเทพฯ
2537 - นิทรรศการ "ดอก-ดอย" ณ ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ
2538 - นิทรรศการ "ดอก-ดอย 2" ณ เสรีอาร์ตแกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
2539 - นิทรรศการ "ภาพเขียนของคนดอย" มาลิบูผับ แอนด์ แกลเลอรี่ เชียงราย
2540 - นิทรรศการ "ดอย-ดอย 3" ณ หอศิลป์มารศรี วังสวนผักกาด กรุงเทพฯ
2541 - นิทรรศการ "ธรรมชาติล้านนา" ณ ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ
2542 - นิทรรศการ "สล่าเชียงราย" โอกาสครบรอบ 25 ปี ณ หอศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฎเชียงราย
2543 - นิทรรศการ "ศตวรรษศิลป์ส่วรสรวง" ณ หอศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฎเชียงราย
2545 - นิทรรศการ "เชียงรายเมืองศิลปิน" ณ ศูนย์ส่งเสริมสาธิตและจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองเชียงราย
2546 - นิทรรศการ "4 อิมเพรสชั่นนิสต์ สร้างสรรค์ในเมืองไทย" ณ 9 อาร์ตแกลเลอรี่ เชียงราย
2547 - นิทรรศการ "ศิลป์เพื่อหอศิลป์เชียงราย" ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2548 - นิทรรศการ "แต้มแต่งไข่มุกอันดามัน วาดฝันเมืองภูเก็ต" ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ
2549 - นิทรรศการ "ล้านนา-ล้านช้าง" ณ หอศิลป์ริมน่าน น่าน
2552 - นิทรรศการ "ศิลปะไทยร่วมสมัย" ประเทศฝรั่งเศส
2553 - นิทรรศการสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sa-ngiam Yarangsee
Born :
1970 Chiang Rai, Thailand
Address :
194/2 Moo12 Phaholyothin Rd., Robviang, Muang, Chiang rai 57000
Tel :
08-1950-0068, 08-9953-4668, 0-5376-5408, 0-5374-6938
E-mail :
sa_ngiam@hotmail.com
Website :
www.rama9art.org/sa-ngiam
Education :
- B.F.A. in Painting Chiang mai University
Solo Exhibition :
2008 - “The Mountains and the Sky“, Number 1 Gallery, Bangkok
2009 - “Sa-ngiam Yarangsee 2009“, at Gallery Panisa, Chiang Mai
Selected Exhibitions :
2006 - “49 Thai Artists In Lanna” Exhibition, Tai Yuan Art Gallery, Chiangrai
- “Lanna-Lanchang” Exhibition, Nan Riverside Art Gallery, Nan
- “Art and Life atTahjean-Maeklong River” by Mahidol University ,Queen Gallery ,Bangkok
2007 - “Art and Relationship China-Thailand - Yuxi-Lanna” Exhibition, Yuxi Normal University, China
- “The Celebration on the Auspicious Occasion of His Majesty the King’s 80th Birthday Anneversary” Bangkok


ผลงานศิลปิน

Title : Farmers No.1
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 110 x 170 cm.
COLLECTION : -
Title : Annapuna 2
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 110 x 150 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.