ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สง่า สุขสำราญ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sa-nga Suksamran


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ความสัมพันธ์ของโครงสร้างสถาปัตยกรรมในพื้นที่ว่าง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : 100 x 400 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Relationship of Architectural Structure in Empty Space
Date : -
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 100 x 400 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.