ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สง่า มุขมณี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sa-nga Mukmanee


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ฝันของไอ้เก่ง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 65 x 60 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Dream
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 65 x 60 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.