ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์
เกิด :
19 ธันวาคม 2526
ที่อยู่ :
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทร :
089-454-0357
Email :
jowsroy@hotmail.com
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต สาขาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปมหาบัณฑิต สาขาศิลปไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2554 - “เย็บ ปะ ปัก ถัก ร้อย” ดีโอบี หัวลำโพง แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2551 - "เส้นใยแห่งชีวิต" Rose Garden
- Hive Camp, Asain Artist in Residence Program, South Korea
2552 - "วิถีแห่งความเป็นไทย" หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
- Yong Female Artists of the year 2009 by Baan Lae Suan เมืองทองธานี
รางวัล/เกียรติยศ :
2548 - รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง จิตรกรรมไทยแนวประเพณี ครั้งที่ 27 โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
- รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงินการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย ศิลปินรุ่นเยาว์ ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 22
2550 - รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง จิตรกรรมไทยร่วมสมัย ครั้งที่ 29 โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
- รางวัลสนับสนุน โดยธนาคารกรุงไทย
- รางวัลที่ 2 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 53
2552 - รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวงจิตรกรรมไทยแนวประเพณี ครั้งที่ 31 โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Ruthairat Kumsrichan
Born :
December 19, 1983
Address :
The Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University
Tel :
089-454-0357
Email :
jowsroy@hotmail.com
Education :
- Suphanburi College of Fine Art
- B.F.A.(The First Honorable) Thai Art Department, The Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University
- M.F.A, Thai Art Department, The Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University
Solo Exhibition :
2011 - “Close-knit” DOB Hualamphong Gallery, Bangkok
Selected Exhibitions :
2008 - Thread of Lives Art Exhibition, The Rose Garden, Sampran, Nakhonpathom
2008 - HIVE CAMP, Asian Artists in Residence Program, Cheongju, South Korea
2010 - “The Free Spirit of Thai Art’’, At Bangkok Art And Culture Centre
2011 - “VIJITSILPE – SILPATHAI”, At Bangkok Art And Culture Centre
Awards :
2003-2006 - A Scholarship by Chumbhot Pantip Foundation
2004-2006 - A Scholarship by SCG Foundation
2005 - 2nd Prize, The 20th PTT Art Contest
- The First Prize, Golden Medal, Traditional Thai Painting, The 27th BUALUANG Painting Exhibition 2005
- The Second Honorable Prize, Silver Medal, The 22nd Exhibition of Contemporary Art by Young Artists
- 2nd Prize, The 17th Toshiba “Brings Good Things to Life” Art Exhibition 2005
2006 - 2nd Prize, The 8th Panasonic Art Contest
- 2nd Prize, The 18th Toshiba “Brings Good Things to Life” Art Exhibition 2006
- 2nd Prize, Silver Medal, Contemporary Thai Painting, The 28th BUALUANG Painting Exhibition 2006
- 2nd Prize of KTB Support of The 53rd National Art Exhibition, Thailand
2008 - The Greatest Artist AWARD HIVE CAMP 2008, International Residence Program, Cheongju, South Korea
2009 - 2nd Prize, Silver Medal, Traditional Thai Painting, The 31st BUALUANG Painting


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : ต้นไม้สายใยแห่งชีวิต
ปีสร้าง : -
เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ
ขนาด : 160 x 220 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Root of Life
Date : -
Technique : Acrylic on canvas
Size : 160 x 220 cm.
Collection : -
ชื่อผลงาน : แม่ลูกลูก
ปีสร้าง : 2553
เทคนิค : เย็บผ้า
ขนาด : 160 x 120 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Mother and Daughters
Date : 2010
Technique : Sewing and patching
Size : 160 x 120 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.