ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
รุ่งจิตรกร อาจหาญ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Rungchitakon Arthan


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : ความสัมพันธ์ หมายเลข ๑
ปีสร้าง : -
เทคนิค : ไฟเบอร์กลาส
ขนาด : 120 x 210 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Relationship No.1
Date : -
Technique : Fiberglass
Size : 120 x 210 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.