ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
รุจน์ ชิดบัณฑิตย์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Ruj Chitbunthit


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : งานประจำปี 1992 หมายเลข 3
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 70 x 110 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Work Year 1992 No. 3
Date : 1992
Technique : Etching
SIZE (cm) : 70 x 110 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : งานประจำปี 1992 หมายเลข 4
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 70 x 110 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Work Year 1992 No. 4
Date : 1992
Technique : Etching
SIZE (cm) : 70 x 110 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.