ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
รัช รัชนีกร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Ruch Ruchneekorn


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เกิดจากดิน, เกิดจากไฟ, เกิดจากใจ, เกิดจากสุข
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : 244 x 244 x 150 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : From Clay, From Fire, From Heart, From Happiness
Date : -
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 244 x 244 x 150 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.