ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เรืองศักดิ์ อนุวัตรวิมล
นิทรรศการเดี่ยว :
2555 - "Wrong Acitivity" แกลเลอรี่เวอร์ ตลาดนัดรถไฟ กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2548 - "นิทรรศการเขียนเมือง :
ปฐมบทของ UMS"
2553 - "ข้างในกำแพง" หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ
2554 - " เราต่างถูกสร้างมาจาก ‘การบริโภค’" หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ
"Dialogue" - หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ
2555 - “CUT THRU :
A View on 21st Century Thai Art” วิทยาลัยศิลปะ LASALLE
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Ruangsak Anuwatwimon
Solo Exhibition :
2008 - At first & last memory with honey-blood, Whitespace Gallery, Bangkok
2012 - "Wrong Activity", Gallery VER (Rod Fai night market), Bangkok
Selected Exhibitions :
2005 - (Re)writing City’project, 2005
2010 - Within These Walls, Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok
2011 - As Man Eats Through His Forest, Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok
- I am Hurt, Galerij Jan Colle, Gent
- Dialogues, Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok
2012 - “CUT THRU - A View on 21st Century Thai Art” LASALLE College of the Art


ผลงานศิลปิน

Title : Hocus - Pocus
Date : 2010-2012
Technique : Photograph& sketch
SIZE (cm) : 160 x 120 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.