ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
รสลิน (อัฐพร) กาสต์
เกิด :
20 กุมภาพันธ์ 2499 พังงา
ที่อยู่ :
161/1 หมู่ 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร :
053-944-821
การศึกษา :
2522 - ศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
2526 - ศิลปมหาบัณฑิต (ภาพพิมพ์) สถาบันศิลปโอทิส แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
นิทรรศการกลุ่ม :
2544 - “นิทรรศการ Love and Respect for sawasdi Tantusak” ศูนย์ศิลปะดนตรี กรุงเทพมหานคร
- ศิลปะเพื่อ “Silpa Bhirasri” ปี 2543
- นิทรรศการศิลปะมงคลสำหรับการระลึกถึงการครบรอบวันคล้ายพระชนม์พรรษา 6 รอบของพระมหากษัตริย์ โดยสมาคม “Alumni” วิจิตรศิลป์ของวิทยาลัย
- นิทรรศการมงคลโอกาสในการรำลึกถึงการครบรอบวันคล้ายพระชนม์พรรษา 6 รอบของพระมหากษัตริย์ ที่หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯมหานคร
- นิทรรศการศิลปะ “Season Squre” เพื่อฉลองงานมงคลครบรอบของวันคล้ายพระชนม์พรรษา 6 รอบของพระมหากษัตริย์ที่กรุงเทพมหานคร
2545 - “Drawing” หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
2546 - “Different Wall, Different Way, Different Work” ที่หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
- “Art in Box, Gallerier” สีลม กรุงเทพฯ
- นิทรรศการศิลปะของอาจารย์ผู้สอนภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรม และประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2547 - อาจารย์ผู้สอน “THE EXHIBITION OF ART’S” ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรม และประติมากรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2548 - แลกเปลี่ยนศิลปะร่วมสมัยไทย-เยอรมัน ปี 2548 ที่หอศิลป์ “Rechal Haferkamp” เมืองโคโลญจ์ ประเยอรมัน
- นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยที่มหาวิทยาลัย
2549 - “Memoirs to the King The 7” โครงการศิลปะร่วมสมัยปี 2549 หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
2550 - ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาและสิ่งร่วมสมัย, ปรากฏการณ์สังคมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, พิพิธภัณฑ์ศิลปะกวงดอง ประเทศจีน
- “Reveal 2 Vision” หอศิลป์กินซ่า โทวะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศใหม่
2551 - “Confluence of 9” หอศิลป์แห่งชาติของประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร
- รอยยิ้มของคนสยาม - ศิลปะ+ความศรัทธา+การเมือง+ความรัก, ศิลปะและศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติกรุงเทพมหานคร
รางวัล/เกียรติยศ :
2547 - นิทรรศการ “Sketches and Model in Celebration” วันครบรอบวันคล้ายพระชนม์พรรษา 6 รอบของพระมหากษัตริย์ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Rossalin (Uttaporn) Garst
Born :
February 20, 1956
Tel :
053-944-821
Education :
1979 - B.F.A., Graphic Art, Silpakorn University
1983 - M.F.A., Fine Arts (Printmaking and Mixed Media) Otis Art Institute of Parson School of Design, Los Angeles, California, U.S.A.


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : จากไปรษณีย์ รสลิน ชุดที่ 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ซิลค์สกรีน
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : From the Post : Rosalin 1st Set
Date : -
Technique : Silk screen
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
ชื่องาน : สกายเลอร์ : ขาหน้า และใบหน้า
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อผสม ลวด และ ภาพถ่ายบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 40 x 112 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Skyler : Front Legs and Face
Date : -
Technique : Mixed media, wire and photo inkjet on canvas
SIZE (cm) : 40 x 112 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.