ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
รุ่งวิทย์ ลัคนหิน
ที่อยู่ :
922/40 บางโคล่ ถนนเจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Roongwit Luckanathin


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เอกภาพ หมายเลข 3
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 75 x 93 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : Collograph
SIZE (cm) : 75 x 93 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.