ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
รุ่งศักดิ์ พงษ์โสภณ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Roongsak Pongsopon


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ผิวของวัตถุ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : อะคริลิค
ขนาด (ซม.) : 122 x 145 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Surface of meterial
Date : -
Technique : Acrylic
SIZE (cm) : 122 x 145 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ผิววัตถุ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : อะคริลิค
ขนาด (ซม.) : 120 x 240 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : Acrylic
SIZE (cm) : 120 x 240 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.