ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
รุ่งศักดิ์ ดอกบัว
เกิด :
18 สิงหาคม 2519
ที่อยู่ :
79/88 หมู่ 2 เจ็ดยอด 1 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50300
โทร :
053-414-243, 08-1028-2104
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ศิลปมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2550 - 700 Years of Chiang Mai Celebrates Art British Council จ. เชียงใหม่
2541 - Artful Duets with David Chamberlain มหาวิทยาลัยโคโลราโด สหรัฐอเมริกา
2542 - Performance Arts, Japanese Festival of Arts หอศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2543 - Solo Ruangsak Dokbua Paintings and Computer Art มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2544 - Ejection Group 3 แกลเลอรี่กาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
2545 - Solo Static Image of Un-static World ยินดีแกลเลอรี่ จ. เชียงใหม่
2546 - 20th Anniversary Faculty of Fine Arts หอศิลปและวัฒนธรรม จ.เชียงใหม่
2547 - Pratical Opportunities for Including Arts in Coming Lunar Programs ESTEC, Noordwijk, ประเทศเนเธอร์แลนด์
2548 - Twin Lotus1-solo family art exhibition Gong Dee Gallery จ.เชียงราย
2549 - Static Image of Un-static World & Sounds of Silence 9 Art Gallery จ.เชียงราย
2550 - Twin Lotus2-solo family art exhibition หอศิลปวัฒนธรรม จ.เชียงใหม่
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Roongsak Dokbua
Born :
August 18, 1976
Education :
- B.F.A. Chiang Mai University, Ciang Mai, Thailand
- Graduate Studies, Silpakorn University, Bangkok, Thailand
Selected Exhibitions :
1992 - Farmer Bank Art Exhibition
- "Bring Good Things to Life" Toshiba
- Bua Luang Art Exhibition by Bangkok Bank
1993 - National Art Exhibition National Art Gallery, Bangkok, Thailand
- Art Exhibition PPT Thailand
1994 - Expo Art Exhibition of Painting by Graduate Students of Silpakorn University National Art Gallery, Bangkok, Thailand
1995 - Future-Nature KT Gallery, Chiang Mai
1996 - Mind Painting-Painting Mind KT Gallery, Chiang Mai
1997 - 700 Years of Chiang Mai Celebrates Art British Council, Chiang Mai
- Art Exhibition by Instuctors from Silpakorn University and CMU Faculty of Fine Arts Silpakorn University Bangkok and Chiang Mai University
1998 - Artful Duets with David Chamberlain University of Colorado, U.S.A.
2002 - Static Image of Un-static World, Yin Dee Gallery, Chiang Mai
2005 - twin Lotus 1-solo Family art exhibition Gong Dee Gallery, Chiang Mai
2006 - Static Image of Un-static World & Sounds of Silence 9 Art Gallery, Chiang Rai
- Art for Animals Chiang Mai zoo
2007 - Twin Lotus2-solo family art exhibition Chiang Mai City Art & Culture Centre
- Artist Self Protrait by 400 Artists Silom Gallery, Bangkok


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ฤดูกาล ชีวิต
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนแผ่นสังกะสี
ขนาด (ซม.) : 122 x 170 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Stage in Life
Date : -
Technique : Oil on metal sheet
SIZE (cm) : 122 x 170 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ไม่มีชื่อ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 97 x 160 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Untitled
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 97 x 160 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.