ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
รุ่งโรจน์ ดาวจันทึก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Roongroj Daochantuek


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : จินตนาการ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 92 x 117 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Imagine
Date : -
Technique : Oil
SIZE (cm) : 92 x 117 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.