ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
รุ่งโรจน์ เปี่ยมยศศักดิ์
เกิด :
1 สิงหาคม 2507
ที่อยู่ :
29 หมู่ 1 บ้านช่างกระดาษ ต. ทุ่งต้อย อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โทร :
08-6184-5514
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/roongroj
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต(ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2538 - "ทาบทับตี้แก่นใจ๋" ริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ
- "ความหวั่นไหวตี้บ่ล่มสลาย" รอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ.
2540 - "เกิดตี้เจียงใหม่" หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่
2543 - "พุทธานุสติ 50" ณ วัดสวนดอก เชียงใหม่, หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หอศิลป์วิทยนิทรรศน์ สถาบันวิทยาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
2545 - "อนัตตา(ตัวตนซึ่งมิใช่ตัวตน)" วัดสวนดอก เชียงใหม่, หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และช่วงประตูท่าแพ เชียงใหม่
2546 - "อัตตา - อนัตตา" หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
- "รุ่งโรจน์ เปี่ยมยศศักดิ์ :
2541 - 2546" หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2547 - "วิหารประชาชน" ทุ่งนา ถนนแม่เหียะตัดใหม่ เชียงใหม่
2548 - "สังฆานุสติ :
ฮู้หคิงก่อ กึ้ดผ่อหื้อดี" งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุและรอยพระพุทธบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Roongroj Piamyossak
Born :
1964, Chiangmai
Address :
29 M.1 Tung-Toy, Sanpatong, Chiang mai. 50120
Tel :
(053) 311-218
Website :
www.rama9art.org/roongroj
Education :
1988 - B.F.A. (Graphic Art) the Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Art, Silpakorn University, Bangkok.
1988 - 1992 Art Antiques Studied at Ban Thawai, Chiang mai.
Solo Exhibition :
2005 - "Closure of the eyes, the ears, and..." at the Foreign Correspondents Club of Thailand, Maneeya Center Building, Bangkok.
- "The Truth, Path Way to Happiness and Enlightenment" at Wat Phra Phutthabat Takpha, Lamphun.
2004 - "Temple of Mankind" at the Rice Field, Intersection at Mae Hea Road, Chiang mai.


ผลงานศิลปิน

Title : Fon Sa Jai
Date : 1995
Technique : Mixed technics
SIZE (cm) : 64 x 84 cm.
COLLECTION : -
Title : Pitithip Samangkee
Date : 1997
Technique : Mixed technics
SIZE (cm) : 150 x 200 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.