ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
รณกร สุริยะคำ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Ronnakorn Suriyakum


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : คู่ชีวิต
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์แกะไม้
ขนาด (ซม.) : 80 x 60 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Constant Partner
Date : -
Technique : Woodcut
SIZE (cm) : 80 x 60 cm.
COLLECTION : -

Copyright ? 2012 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.