ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
รณชิต บุมี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Ronnachit Bumee


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : กลุ่มคนในสภาวะแห่งความเชื่อ
ปีสร้าง : -
เทคนิค : ซีเมนต์
ขนาด : 58 x 110 x 130 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Beliefs of Humans
Date : -
Technique : Cement
Size : 58 x 110 x 130 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.