ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
รงค์ วงษ์ศิริ
เกิด :
26 พฤษภาคม 2501
ที่อยู่ :
283/2 หมู่ 3 อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพฯ
โทร :
02-277-6854
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Rong Vongsiri
Born :
May 26, 1958
Tel :
02-277-6854


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : องค์ประกอบศิลปะ 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ผสม
ขนาด (ซม.) : 68 x 87 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Composition 1
Date : -
Technique : Mixed
SIZE (cm) : 68 x 87 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.