ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
รณยุทธ์ สังข์แก้ว
ที่อยู่ :
4 ซอย 7 เสรี 8 ถ.รามคำแหง สวนหลวง พระโขนง กรุงเทพฯ
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Ronayuth Sungkaew


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เครื่องจักร หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : 92 x 92 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Back Part Molding Machine No. 1
Date : -
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 92 x 92 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : เครื่องจักร หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : 89 x 89 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Cement Machine
Date : -
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 89 x 89 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.