ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
รณกร โปษะยะวัฒน์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Ronakorn Posayawat


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : เฝ้า
ปีสร้าง : -
เทคนิค : แม่พิมพ์แกะไม้
ขนาด : 77 x 55 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Watching
Date : -
Technique : Woodcut
Size : 77 x 55 cm.
Collection : -
ชื่อผลงาน : นั่งรอ
ปีสร้าง : -
เทคนิค : แม่พิมพ์แกะไม้
ขนาด : 82 x 65 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Waiting
Date : -
Technique : Woodcut
Size : 82 x 65 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.