ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เรณู ธรรมเจริญ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Renoo Thamachareon


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : อดีต
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีฝุ่น
ขนาด (ซม.) : 125 x 75 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Past
Date : -
Technique : Tempera
SIZE (cm) : 125 x 75 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.