ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เรณู คฤคราช
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Renoo Kareukarat


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : อดีต
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีฝุ่นและสีอะครีลิค
ขนาด (ซม.) : 100 x 110 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Past
Date : -
Technique : Tempera and acrylic color
SIZE (cm) : 100 x 110 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.