ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
รวี แสงสุวอ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Rawi Saengsuwo


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : เพศ....ศึกษา
ปีสร้าง : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด : 198.5 x 97.5 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Sexual study
Date : -
Technique : Etching
Size : 198.5 x 97.5 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.