ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
รวีพล ประดิษฐ์
เกิด :
5 ตุลาคม 2526
ที่อยู่ :
101 หมู่ที่ 3 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา
โทร :
082-232-1580
การศึกษา :
- กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 5 ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
นิทรรศการกลุ่ม :
2553 - นิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย "จินตนาการในศิลปะไทย" ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ปี 2553
- ร่วมแสดงผลงาน "Contemporary Art Thai Youth Exhibition" ณ นครลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
- นิทรรศการ "ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย (ทัศนศิลป์)" ระหว่างวันที่ 2-24 กรกฎาคม 2553 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ
2552 - ร่วมแสดงผลงาน "จิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 11"
- ร่วมแสดงผลงาน "การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 55"
- นิทรรศการ "Reflection of voice" ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
2551 - ร่วมแสดงผลงาน "การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 54"
- ร่วมแสดงผลงาน "อมตะอาร์ตอวอร์ด ครั้งที่ 4" ปี 2551
รางวัล/เกียรติยศ :
2553 - เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย (ทัศนศิลป์) ณ บ้านดำนางแล จ.เชียงราย
- ได้รับคัดเลือกโครงการ "ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย (ทัศนศิลป์)" ไปแสดงผลงานและทัศนศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2553
2552 - ร่วมทำปฏิทินชุด "ภาพวิถีชีวิตไทย" บริษัทกนกสิน เอ็กซปอร์ต อิมพอร์ต จำกัด
2551 - รางวัลชมเชย โครงการประกวด "จินตนาการ สืบสวน วรรณกรรมไทย ครั้งที่ 2"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Raweephon Pradit
Born :
October 5, 1983


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ลวดลายสีสันของงานกระดาษ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ตอกกระดาษ
ขนาด (ซม.) : 180 x 300 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Pattern of paper works
Date : -
Technique : Sealed paper
SIZE (cm) : 180 x 300 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ลวดลายสีสันวัฒนธรรมทางใต้ หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ตอกกระดาษติดเยื่อกระดาษ
ขนาด (ซม.) : 150 x 240 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Colorful Design of Southern Culture No.1
Date : -
Technique : Punching with paper fiber
SIZE (cm) : 150 x 240 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.