ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
รัตนฤทธิ์ จันทรรังสี
เกิด :
15 กุมภาพันธ์ 2515
ที่อยู่ :
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต. คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทร :
0-2549-3270, 08-1750-7580
การศึกษา :
- ศิลปกรรมบัณฑิต (จิตรกรรม) มถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
- ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2545 - นิทรรศการโครงการ "102 จิตรกรรมรำลึกถึงสมเด็จย่า" ณ ศูนย์ศิลป์ศรีพิพัฒน์ (แพ บุนนาค) อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสรีนครินทราบรมราชชนนี
2546 - จิตรกรรมของรัตนฤทธิ์ จัทรรังสี ณ หอศิลป์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และหอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2547 - นิทรรศการศิลปะและศิลปินเพื่อหอศิลป์เชียงราย ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป
2548,2549 - นิทรรศการศิลปกรรม กลุ่มแป้นเกล็ด ครั้งที่ 4 "12 ปี กลุ่มแป้นเกล้ด" ณ 9 Art Gallery จ.เชียงราย
2549 - มหกรรมศิลปะกรรมร่วมสมัยไทยเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชย์สมบัติครบ 60 ปี เรื่องความพอเพียง / Self-Sufficiency ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2550 - นิทรรศการโฉมหน้าศิลปิน ณ ศูนย์การค้า เดอะ สีลม แกลเลอเรีย
รางวัล/เกียรติยศ :
2535 - รางวัลเกียรติยศเหรียญเงิน "ศิลป์ พีระศรี" การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 9 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2537 - รางวัลชนะเลิสจิตรกรรมแบบเหมือนจริง ของะนาคารกสิกรไทย
2539 - รางวัลดีเด่นจิตรกรรมร่วมสมัย "พานาโซนิค" ครั้งที่ 2 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Rattanarit Chantaransri
Born :
February 15, 1972


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : รูป - นาม
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีฝุ่นบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 220 x 140 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Form - Substance
Date : -
Technique : Temporary on canvas
SIZE (cm) : 220 x 140 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.