ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
รัตนชัย ไชยรัตน์
เกิด :
8 มกราคม 2508
ที่อยู่ :
93/3 ต.คลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ต จ. เชียงใหม่ 50220
โทร :
08-9872-3770
การศึกษา :
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต(เวชนิทัศน์) คณะแพทยศาสตร์
นิทรรศการเดี่ยว :
นิทรรศการกลุ่ม :
2537 - "KEDAH/THAILAND ART EXHIBITION 94" มาเลเซีย
2538, 2539 - จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ธนาคารกสิกรไทย
2542 - จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ธนาคารกสิกรไทย
2550 - นิทรรศการศิลปกรรม อมตะ อาร์ต อวิร์ต ครั้งที่ 3 "ภูมิพลัง ภูมิสังคม" ณ หอศิลป์แห่งชาติ
รางวัล/เกียรติยศ :
2536 - รางวัลที่1 การประกวดจิตรกรรมเทิดพระเกียรติพู่กันทองครบรอบ 80 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปริณายก ของธนาคารกสิกรไทย
2538 - รางวัลที่ 3 ศิลปกรรมเทิดหล้ากาญจนาภิเษกสมโภช พระบามสมเด็จอยู่หัว ฉลองสิริราช ครบ 50 ปี ธนาคารไทยพาณิชย์
2539 - รางวัลที่ 3 จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ธนาคารกสิกรไทย
2542 - รางวัลพิเศษ จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Ratanachai Chaiyarat
Born :
January 8, 1965


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : รอยประทับใจ หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เทคนิคผสม
ขนาด (ซม.) : 60 x 80 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Impression No. 1
Date : -
Technique : Mixed technique
SIZE (cm) : 60 x 80 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.