ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ราษี ศรบรรจง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Rasee Sonbunjong


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : อะคริลิค
ขนาด (ซม.) : 150 x 110 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Machine Scape
Date : -
Technique : Acrylic
SIZE (cm) : 150 x 110 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ระยะ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 60 x 65ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Dimension
Date : -
Technique : Intaglio
SIZE (cm) : 60 x 65 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.