ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
รัศมิ์ระวี ขำดี
เกิด :
9 มีนาคม 2514
ศึกษา :
- ปริญญาโท คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปบัณฑิต (ประยุกต์ศิลปศึกษา) คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2539 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 41
- นิทรรศการศิลปกรรมสถาปนิก 39
- การแสดงศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 11
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย ของบริษัท สหวิริยา โอเอ ครั้งที่ 2
รางวัล/เกียรติยศ :
2541 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 44
2539 - รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของบริษัท สหวิริยา โอเอ ครั้งที่ 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Rasaravee Khamdee


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : วุ่น=ว่าง หมายเลข ๓
ปีสร้าง : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด : 120 x 180 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Confusion=Empty No.3
Date : -
Technique : Etching
Size : 120 x 180 cm.
Collection : -
ชื่อผลงาน : วุ่น=ว่าง หมายเลข ๑
ปีสร้าง : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด : 120 x 150 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Confusion=Empty No.1
Date : -
Technique : Etching
Size : 120 x 150 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.