ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
รัษฎา ชะตางาม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Rasada Chatangram


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : จินตนาการในสีและมิติของดอกไม้ หมายเลข 2
ปีสร้าง : -
เทคนิค : จิตรกรรมสื่อประสม
ขนาด : 200 x 240 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Imagine in Color and Flower Dimension No.2
Date : -
Technique : Mixed media
Size : 200 x 240 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.