ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ระเด่น บาซูกิ อับดุลลาห์ (2458-2536)
เกิด :
27 มกราคม 2458
การศึกษา :
2476 - เดินทางไปศึกษาที่สำนักศิลปะวิจิตรศิลป์ กรุงเฮก เนเธอร์แลนด์
นิทรรศการกลุ่ม :
2491 - รางวัลชนะเลิศ การประกวดจิตรกรรม หัวข้อ พระราชพิธีเสด็จขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระราชินีจูลิอานา แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Raden Basoeki Abdullah (1915-1993)


ผลงานศิลปิน

Title : Portrait of a young lady
Date : -
Technique : Portrait of a young lady
SIZE (cm) : 62.5 x 48 cm.
COLLECTION :
Title : Portrait
Date : 1970
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 24 x 20 inches
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.