ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ภูวนาถ โชติคุณ
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Puvanath Chotikoon


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ภาพพิมพ์ หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 38 x 45 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Print No. 2
Date : -
Technique : Intaglio
SIZE (cm) : 38 x 45 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.