ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ภูธร สุวรรณสิงห์
ที่อยู่ :
4/9 ซอยศรีคาม ถนนสามเสน ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Puthorn Suwansingh


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์หิน
ขนาด (ซม.) : 76 x 99 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Balance of Reality No. 3
Date : -
Technique : Lithograph
SIZE (cm) : 76 x 99 cm.
COLLECTION : -
Title : The Boxes - Block No. 2
Date : -
Technique : Acrylic
SIZE (cm) : 110 x 150 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.