ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ภัฏ พลชัย
เกิด :
4 พฤษภาคม 2515
ที่อยู่ :
101/675 ซ.10 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร :
02-9218824, 081-8027429
การศึกษา :
- ศม. ประติมากรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2551 - ร่วมแสดงงานนิทรรศการคณาจารย์และนิสิตนักศึกษาของคณะศิลปกรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
2550 - ร่วมแสดงงานนิทรรศการศิลปกรรมของศิลปินกลุ่ม "นา" ครั้งที่ 2 ที่หอศิลป์จำปาศรี ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ร่วมแสดงงานนิทรรศการ 40 ปี ศิลปกรรม จัดโดยคณะศิลปกรรมและออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
2548 - ร่วมแสดงงานประติมากรรมกับนักศึกษาสาขาประติมากรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2541 - ร่วมแสดงงาน Manifestation Artistingue ของสมาคมนักเรียนไทยในผรั่งเศสกับศิลปินไทยอีก 8 คน ที่กรุงปารีส ประเทศผรั่งเศส
รางวัล/เกียรติยศ :
- ร่วมกับคณาจารย์ภาควิชาประติมากรรม หมาวิทยยาลัยศิลปากร สร้างงานประติมากรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ฉลองครบรอบ 60 พรรษา ติดตั้ง ณ สวนหลวงร.9 ปี 2535
- รางวัลที่ 3 ประเภทประติมากรรม ในงานประกวดศิลปกรรม ครั้งที่ 1 จัดโดย บริษัท S.V.O.A Center
- รางวัลสนับสนุนการประกวดตราสัญลักษณ์ประติมากรรม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประติมากรรม ในงานประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 50
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประติมากรรม ในงานประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Put Polcahai
Born :
May 4, 1972
Tel :
02-9218824, 081-8027429


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : กามสุขัลลิกานุโยค
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ไฟเบอร์กลาสและเชื่อมเล็ก
ขนาด (ซม.) : 275 x 909 x 320 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Kamasukliganuyok (The Enlightment of Knowledge in Sexual Desire)
Date : -
Technique : Fiberglass and welding
SIZE (cm) : 275 x 909 x 320 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.