ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พลูศักดิ์ รัตนนาม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pulsak Rattananam


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ระบำดอกน้ำแห่งชีวิต
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แกะสลักหินอ่อน
ขนาด (ซม.) : 50 x 150 x 88 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Water Flower Dance
Date : -
Technique : Carved marble
SIZE (cm) : 50 x 150 x 88 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.