ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ภุชงค์ บุญเอก
เกิด :
6 สิงหาคม 2513
ที่อยู่ :
134/137 หมู่บ้านพลัสซิตี้ พาร์ค สนามบินน้ำ ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร :
081-866-1570
ศึกษา :
- สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล นครราชสีมา แผนกศิลปกรรม
- คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาประติมากรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นิทรรศการกลุ่ม :
2548 - ร่วมแสดงผลงาน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51
2547 - ร่วมแสดงผลงาน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 50
2546 - ร่วมแสดงผลงาน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 49
2539 - ร่วมแสดงผลงานการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์
รางวัล/เกียรติยศ :
- รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ประจำปี 2536
- รางวัลชนะเลิศนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย ประจำปี 2536
- รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Puchong Booneak
Born :
August 6, 1970
Tel :
081-866-1570


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : การเดินทางสู่การทำความดี
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เชื่อมโลหะ
ขนาด (ซม.) : 300 x 200 x 450 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Journey To Make Compensation For Merit
Date : -
Technique : Metal welding
SIZE (cm) : 300 x 200 x 450 cm.
COLLECTION : -
ชื่อผลงาน : สามชีวิต
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เชื่อมโลหะ
ขนาด : 230 x 150 x 270 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Tri - life
Date : -
Technique : Metal welding
Size : 230 x 150 x 270 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.