ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ภูเบศวร์ โหยประดิษฐ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pubaes Hoypradit


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ชีวิต 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : จิตรกรรม
ขนาด (ซม.) : 190 x 125 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Life 1
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 190 x 125 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.