ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เปรื่อง เปลี่ยนสายสืบ (2475 - 2543)
ที่อยู่ :
70/389 ซ.3 หมู่บ้านประชานิเวศน์2 ถ.ประชาชื่น ต.ท่าทราย อ.เมือง นนทบุรี 10100
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/pruang
การศึกษา :
- โรงเรียนเพาะช่าง ,ศบ. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2535 - นิทรรศการ 73 ศิลปิน ศิษย์ศิลป์ พีระศรี หอศิลปแห่งชาติ
2535 - นิทรรศการศิลปกรรมในวาระอาจารย์ศิลป์ ครบรอบ 100 ปี หอศิลปแห่งชาติ
รางวัล/เกียรติยศ :
2489 - เกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (จิตรกรรมแบบไทย) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6
2501 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9
2503 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11
2504 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2เหรียญเงิน (วาดเส้น) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pruang Pliansai-seub (1932 - 2000)
Website :
www.rama9art.org/pruang
Education :
- B.F.A. (Painting), Silpakorn University, Bangkok
- Solo Exhibition :
Selected Exhibitions :
1992 - 73 Students of Professor Silpa Bhirasri, National Gallery, Bangkok
1992 - 100th Anniversary of Professor Silpa Bhirasri Art Exhibition, National Gallery, Bangkok
1998 - 1st Exhibition of 60 - 70 Group
Awards :
1955, 1958, 1960 - 3rd Prize (Painting), 6th, 9th, 11th National Exhibition of Art, Bangkok
1962 - 2nd Prize (Drawing), 12th National Exhibition of Art, Bangkok


ผลงานศิลปิน

Title : Festival at Khun Yuam
Date : 1994
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 49 x 69 cm.
COLLECTION : -
Title : The Disappearing Beauty of Mae Sarieng
Date : 1995-1996
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 79 x 119 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.