ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ปริยชาติ ปลาดตา
การศึกษา :
- คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Priyachat Pladtar


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : หน้าต่าง หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 70 x 90 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : Paper block & Etching
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.