ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ปรินทร พิณวานิช
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Printon Pinwanich


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เหตุเกิดเพราะความโลภ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนกระดาษ
ขนาด (ซม.) : 110 x 240 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Because of Greediness
Date : -
Technique : Oil on Paper
SIZE (cm) : 110 x 240 cm.
COLLECTION : -
ชื่อผลงาน : คำนึง
ปีสร้าง : -
เทคนิค : แม่พิมพ์แกะไม้, แม่พิมพ์วัสดุ
ขนาด : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : Regardness
Date : -
Technique : Woodcut, Collograph
Size : Dimension Variable
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.