ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ปรีชา อรชุนกะ
เกิด :
18 ตุลาคม 2479
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/pricha
ที่อยู่ :
77/9 ซ.อารีสัมพันธ์ 1 พหลโยธิน กทม.10400
การศึกษา :
2507 - ศิลปศาสตร์บัณฑิตคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,
- Art Students League, N.Y., U.S.A., Skowhegan School of Painting& Sculpture, Skowhegan, Maine, U.S.A.
2512-2515 - Pratt Graphics Center, N.Y., U.S.A.
นิทรรศการเดี่ยว :
2525,2529 -นิทรรศการเดี่ยว หอศิลป พีระศรี
นิทรรศการกลุ่ม :
2504 - นิทรรศการกลุ่ม สำนักงานกลางคริสเตียน
2505 - นิทรรศการกลุ่ม บางกะปิ แกลเลอรี่
2505 - นิทรรศการ ศิลปไทยร่วมสมัย ลอนดอน อังกฟษ
2514 - นิทรรศการ ศิลปินร่วมสมัยเอเชีย Aspen Cororado U.S.A.
2517,2520,2524 - นิทรรศการ TISCO Invitation Exhibition
2526 - นิทรรศการ ภาพพิมพ์ร่วมสมัยจากประเทศไทย หอศิลป พีระศรี
2526 - นิทรรศการ Thai Contemporary Graphics Arts,Albrech Durer,Germany
รางวัล/เกียรติยศ :
1968-69 - J.D. Rockefeller, 3rd Fund Fellowship, N.Y., U.S.A.
1968 - IIE Scholarship, Showhegan, Maine, U.S.A.
1969-72 - Pratt Graphics Center Scholarship, N.Y., U.S.A.
1971 - Award Print, Pratt Graphics Center, N.Y., U.S.A.
1973 - Award Sathira Koses - Nagapradipa Foundation, Bangkok.
- Member of the Selection Committee for the Student Christian Center Exhibition.
- Member of the committee of the Bhirasri Art Festival.
- Member of the Selection Committee for the 31st -32nd National Art Exhibition. -Member of the Selection Committee for the 1st -3rd Exhibition of Contemporary Art by Young Artists.
- Member of the Professor Silpa Bhirasri Memorial Foundation. 1987-90 Chairman of Suchao Sisganes Fund. 1989 The British Council Visitorship - visiting Museums, Galleries, the various University Art Departments in London.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pricha Arjunka
Born :
October 18, 1936
Website :
www.rama9art.org/pricha
Education :
1964 - B.F.A.,Silpakorn University, Bangkok
1968 - Art Students League, N.Y., U.S.A.
1968 - Skowhegan School of Painting& Sculpture, Skowhegan, Maine, U.S.A.
1969-72 - Pratt Graphics Center, N.Y., U.S.A.
Solo Exhibition :
1986 - The Bhirasri Institute of Modern Art, Bangkok.
1988 - The British Council Gallery, Bangkok.
1991 - The Artist's Gallery, Bangkok.
1996 - The National Gallery, Bangkok.
2004 - Atelier Art Gallery, Bangkok.
Awards :
1961 - Bronze Medal, 12th National Art Exhibition, Bangkok.
1961 - 3rd Prize in Painting, The Student Christian Center Exhibiton, Bangkok.
1968-69 - J.D. Rockefeller, 3rd Fund Fellowship, N.Y., U.S.A.
1968 - IIE Scholarship, Showhegan, Maine, U.S.A.
1969-72 - Pratt Graphics Center Scholarship, N.Y., U.S.A.
1971 - Award Print, Pratt Graphics Center, N.Y., U.S.A.


ผลงานศิลปิน

Title : UNTITLED
Date : 1996
Technique : Water colour
SIZE (cm) : 75 x 55 cm.
COLLECTION : -
Title : UNTITLED
Date : 1965
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 79 x 79 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2510
เทคนิค : อะคริลิคบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 79 x 80 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : 1967
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 79 x 80 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2538-2539
เทคนิค : อะคริลิคบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 120 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : 1995-1996
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 120 x 200 cm
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.