ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ปรียาชนก เกษสุวรรณ
การศึกษา :
2550 - ศิลปบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2554 - Possessed/Poach, Tang Contemporary Art กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2551 - The X - Factor หอศิลป์เที่ยว-น้ำฟ้า กรุงเทพฯ
2555 - "อนันต์-สตรีสภาพ"
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Preeyachanok Ketsuwan
Education :
2007 - B.F.A.,Silpakorn University
Solo Exhibition :
2011 - Possessed/Poach, Tang Contemporary Art, Bangkok
Selected Exhibitions :
2008 - Sydney Biennale 2008, Asia Australia Arts Centre, Australia
- The X - Factor, Teo + Namfah Gallery, Bangkok
- Beyond Greenhouse ARDEL Gallery of Modern Art, Bangkok
2009 - The Silence of Healing at the Edge of the World, Teo + Namfah Gallery, Bangkok
2010 - Differ-ence, Tang Contemporary Art, Bangkok


ผลงานศิลปิน

Title : Untitled
Date : 2010
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
Title : Lost Over Vicious Error (Love)
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.