ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ปรีกมล เชี่ยววาณิช
เกิด :
13 มีนาคม 2509
การศึกษา :
- ศิลปมหาบัณฑิต (สาขาจิตรกรรม) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
- นิทรรศการรวมศิลปิน ณ อาคารอิตัลไทย กรุงเทพฯ
- นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 3 หอศิลปแห่งชาติ
- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
- นิทรรศการศิลปะ "ต้นแบบ" ของนักศึกษา และคณาจารย์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- นิทรรศศิลปกลุ่ม ณ ซิตี้แกลเลอรี่ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ
- มหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนาภิเษก 50 ปี ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการซีคอนสแควร์
- ร่วมแสดงงานศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย จัดโดยกลุ่มบริษัทฟิลลิป มอร์ริส
- การแสดงผลงานศิลปะทุนออสเตรีย หอศิลป คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- การแสดงผลงานศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 35, 38, 39
- งานศิลปกรรมวาดเส้น หอศิลป คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- นิทรรศการศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ของบริษัทโตชิบา ประเทศไทย ครั้งที่ 3
- นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงของธนาคารกรุงเทพ
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย
- ร่วมแสดงงานนักศึกษา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- นิทรรศการศิลปะของนักศึกษา คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ศิลปกรรมเยาวชน
- นิทรรศการศิลป วิทยาลัยช่างศิลป
รางวัล/เกียรติยศ :
- ได้รับทุน Australian Embassy's Direct Aid Program Fund
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 44
- รางวัลดีเด่น นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 3
- ได้รับเกียรติบัตร "การประกวดศิลปกรรมอาเซียน" จัดโดยกลุ่มบริษัทฟิลลิป มอร์ริส
- รางวัลที่ 2 จิรตกรรมสีน้ำ การแสดงงานนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Preekamaol Chioavanich
Born :
March 13, 1966


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : การเดินทางอยู่ที่เดิม
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 170 x 240 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Journey In The Same Old Place
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 170 x 240 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.