ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ปรีชายุทธ์ สิริทรัพย์ทวี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Preechayut Sirichrabtawee


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : จินตนาการจากความทรงจำ หมายเลข 5 (กบ)
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เชื่อมโลหะ
ขนาด (ซม.) : 80 x 160 x 120 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Imagination from the Memory no.5 (Frog)
Date : -
Technique : Welding
SIZE (cm) : 80 x 160 x 120 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : จินตนาการจากความทรงจำ หมายเลข 10 (กดดัน)
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : หล่อไฟเบอร์กลาส
ขนาด (ซม.) : 95 x 95 x 75 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Imagination from the Memory no.5
Date : -
Technique : Fiberglass
SIZE (cm) : 95 x 95 x 75 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.