ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ปรีชา เถาทอง
เกิด :
27 เมษายน 2491
ที่อยู่ :
49/188 ซ.วัดเพลงจรัญ 37 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางขุนศรี อ.บางกอกน้อย กรุงเทพฯ
โทร :
0-2412-1488, 0-221-0820
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/preecha
ศิลปินแห่งชาติ :
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2552 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร เกียรตินิยม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2522 - แสดงงานเดี่ยว ณ หอศิลป์ พีระศรี
2525 - แสดงงานเดี่ยว ณ โรงแรมธารา กรุงเทพฯ
- แสดงงานเดี่ยวที่ West Gallery โตเกียว ญี่ปุ่น และราชภัฏสวนดุสิต
2547-2548 - แสดงงานเดี่ยวโครงการ "จากแสงเงา สู่ป่าหิมพานต์ ตามพระราชเสาวนีย์ " ณ กรุงเทพฯ ชลบุรี อุบลราชธานี และเชียงใหม่
นิทรรศการกลุ่ม :
- แสดงงานกลุ่มทั้งในและต่างประเทศหลายครั้ง
รางวัล/เกียรติยศ :
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 22
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับที่ 1 เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 23, 24, 25
- รางวัลยอดเยี่ยมจากนิทรรสการหอศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 3
- รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจตรกรรมร่วมสมัย นิทรรสการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 3
- รางวัลยอดเยี่ยม นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 1
- ได้รับเกียรติยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม ประเภทจิตรกรรม
- รางวัลที่ 1 การประกวดจิตรกรรมฝาผนังจากธนาคารสงเคราะห์ ในโครงการศิลปินอาเซียนร่วมสมัย ณ เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Preecha Thaothong
Born :
April,27 1948
Address :
0-2412-1488, 0-221-0820
Website :
www.rama9art.org/preecha
National Artist :
National Artist 2009, Visual Arts (Painting)
Education :
1972 - B.F.A. (Painting), Silpakorn University, Bangkok
1975 - M.F.A. (Painting), Silpakorn University, Bangkok
1978 - Diploma of Drawing, Academy Bella Arte, Rome, Italy.
Solo Exhibition :
1978 - One Man Show, Bhirasri Institute Bangkok.
1979 - One Man Show, President Hotel Bangkok.
1980 - One Man Show, Tara Hotel Bangkok.
1990 - The traveling exhibition around Thailand at Silpakorn University.
Selected Exhibitions :
1970 - Art Exhibition of Christian Center Student
1971 - 20th National Exhibition of Art, Bangkok
1973 - 22nd National Exhibition of Art, Bangkok
Awards :
1976 - 3rd Prize, Bronze Medal, Painting, Metropolitan Bank, Art Exhibition, National Environmental Committee.
1978 - 3rd Prize, Bronze Medal, Contemporary Art Section.
- 3rd Bua Luang Art Exhibition.
1979 - Honorary Artist of Thailand, National Exhibition of Art.


ผลงานศิลปิน

Title : Nude Light Shadow
Date : 1975
Technique : Technique unknown
SIZE (cm) : 140 x 170 cm.
COLLECTION : -
Title : Art Environment U.N. Building
Date : 1993
Technique : Technique unknown
SIZE (cm) : 1,000 x 1,000 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : รูปทรงของแสงบนเนื้อที่ของเงา1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2522
เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 170 x 140 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Light form on the shade area1
Date : 1979
Technique : Acrlic on canvas
SIZE (cm) : 170 x 140 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.