ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ปรีชา รักซ้อน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Preecha Raksorn


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : มากกว่าคำว่า "ผมรักคุณ"
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 300 x 640 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : More than words "I Love You"
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 300 x 640 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.