ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ปรีชา ราชวงศ์
เกิด :
17 กันยายน 2504
ที่อยู่ :
99/1113 ซอย 19 ก. หมู่บ้านนักกีฬาฯ ประเวศน์ พระโขนง กรุงเทพฯ 10110
โทร :
(6653) 665 402, (668) 7189 9146
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/preecha_r
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Preecha Rachawong
Born :
September 17, 1961
Address :
189 Moo 2, Tambon Maekham, Mae Chan District, Chiang Rai Province 57240, Thailand
Tel :
(6653) 665 402, (668) 7189 9146
Website :
www.rama9art.org/preecha_r
Education :
- High school, Sammakkee Wittayakom school, Chiang Rai
- Art - Self learning through working and observing nature


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : อมตภาพ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีฝุ่น
ขนาด (ซม.) : 48 x 128 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.