ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ประยูร อุลุชาฎะ (2471 - 2543)
ที่อยู่ :
17 ซอย สงวนสิน ถ.รามคำแหง 24 ต.หัวหมาก เขตบางกะปิ กทม 10240 บ้านหลังม.รามฯ
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/prayura
ศิลปินแห่งชาติ :
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2535 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
การศึกษา :
2486 - มัธยมศึกษา โรงเรียนเพาะช่าง
2492 - อนุปริญญาศิลปบัณฑิตด้านจิตรกรรมและประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2527 - งานจำนวน 200 กว่าชิ้น โรงแรมมณเฑียร
2531 - งานจำนวน 200 กว่าชิ้น (ในกรณีอายุครบ 60 ปี หรือ 5 รอบ) พิพิธภัณฑ์แห่งชาติหอศิลปฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2524 - แสดงรวมกลุ่มศิลปินศิษย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ครบรอบ 89 ปี สถาบันวัฒนธรรมเยอรมัน
2524 - แสดงรวมกลุ่มศิลปิน เนื่องในการเปิดธนาคารชาติ
2527- แสดงรวมกลุ่มศิลปิน ในวาระครบ 10 ปี หอศิลป พีระศรี หอศิลป พีระศรี
2530 - การแสดงศิลปกรรม อาร์ทตีน แกลลอรี่
รางวัล/เกียรติยศ :
2493 - รางวัลที่ ๓ เหรียญทองแดง
2496 - รางวัลที่ ๓ เหรียญทองแดง
2498 - รางวัลที่ ๑ เหรียญทอง
2499 - รางวัลที่ ๓ เหรียญทองแดง
2503 - รางวัลที่ ๓ เหรียญทองแดง
2526 - ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
2527 - ศิลปินอาวุโส มูลนิธิหอศิลป
2530 - พระราชทานกิตติบัตร สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
2530 - รางวัลชมเชย
2535 - รางวัลชมเชย ในการประกวดหนังสือดีเด่น คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
2535 - โล่เกียรติคุณนักศึกษาดีเด่น
2535 - รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
2536 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่ ๔ ชื่อ จัตุราถาภรณ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Prayura Uluchadha (1928 - 2000)
Website :
www.rama9art.org/prayura
National Artist :
National Artist 1992, Visual Arts (Painting)
Education :
1945 - Diploma, Poh-Chang School (Primary School Teaching in Craft)
1949 - Associate Degree in Fine Arts, Silpakorn University
Selected Exhibitions :
1976 - Painting Exhibition, Phaya Thai Gallery, Bangkok
1980 - Exhibition of Art, Chulalongkorn University, Bangkok
1981 - Exhibition of Art Commemorating Silpa Bhirasri's 39th Birth Day, Goethe Institut, Bangkok
Awards :
1950 - Bronze Medal (Decorative Arts), 2nd National Exhibition of Art
1953 - Bronze Medal (Painting), 4th National Exhibition of Art
1955 - Gold Medal (Painting), 6th National Exhibition of Art
1956 - Bronze Medal (Painting), 7th National Exhibition of Art
1960 - Bronze Medal (Painting), 11th National Exhibition of Art


ผลงานศิลปิน

Title : Prem Saiyawong
Date : 1959
Technique : Pastel
SIZE (cm) : -
COLLECTION : Collection of Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University
Title : Chao-Khun Thammachedi
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : -
COLLECTION : Collection of Tongnoppakhun Temple

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.