ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ประวัติ ปริญญาธารมาศ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Prawat Parinyatarnmas


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เรือมนุษย์
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีฝุ่น
ขนาด (ซม.) : 150 x 130 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : Tempera
SIZE (cm) : 150 x 130 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.