ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ประวัติ เล้าเจริญ
เกิด :
6 กุมภาพันธ์ 2484
การศึกษา :
2504-2510 - ศ.บ.(จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
2513-2515 - ปริญญาโท (จิตรกรรม) Pratt Institute
นิทรรศการเดี่ยว :
2530 - นิทรรศการเดี่ยวหอศิลป พีระศรี
2530 - นิทรรศการเดี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
2530 - นิทรรศการเดี่ยว Orion Editions นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
2531 - นิทรรศการเดี่ยว Valdosta State College of Art จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา
นิทรรศการกลุ่ม :
2513 - นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 1 กรุงโซล ประเทศเกาหลี
2515-2516 - นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 8 โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
2524 - นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 22 The Brooklyn Museums นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
2534 - Print installation หอศิลปแห่งชาติ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Prawat Laochareon
Born :
February 6, 1941


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : กรุงเทพฯ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 183 x 203 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Bangkok
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 183 x 203 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : คอลลาจ หมายเลข3
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2510
เทคนิค : เทคนิคผสมผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 152 x 185 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Collage No.3
Date : 1967
Technique : Sack,Cloth,Plastic on Canvas
SIZE (cm) : 152 x 185 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.